สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมการประชุมระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

11 กุมภาพันธ์ 2562

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมเจ้าหน้าที่ มกอช. เข้าร่วมการประชุมระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of The Japan-Thailand High–Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries : HLCD) ซึ่งมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และนายฮิโระมิจิ มัตสึชิมะ ปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เป็นประธานร่วมฝ่ายญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมการประชุมหารือ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Related post

Comment

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top