ไทย – ญี่ปุ่น สานพลังเปิด “ศูนย์นวัตกรรมมิเอะ” ดึงเทคโนโลยีขั้นสูงยกระดับอุตฯ แปรรูปอาหาร

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 – นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายเอเค ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่นให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์นวัตกรรม “มิเอะ-ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ” (Mie- Thailand Innovation Center) พร้อมส่งมอบเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชนิดรีดขึ้นรูปแบบคู่ (Twin Screw Extruder) ร่วมด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม คณะเจ้าหน้าและผู้ประกอบการจากจังหวัดมิเอะ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์นวัตกรรมจังหวัดมิเอะ – ประเทศไทย (Mie – Thailand Innovation Center) สถาบันอาหาร ถ.อรุณอมรินทร์

ศูนย์นวัตกรรมฯ เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร และจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นผู้นำได้ในระดับสากล ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 3 ด้าน ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ แนวการดำเนินงานตาม Agenda base โดยจะร่วมกันวิจัยและทำต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน และแนวทางตามพื้นที่ หรือ Area base ที่ได้เน้นการกระจายความร่วมมือให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น หรือ Local to Local โดยได้กำหนดไว้ 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ จ.สงขลา และ จ.เชียงใหม่
2) การพัฒนาบุคลากรระดับ Leader ในภาคการผลิต โดยจะนำหลักสูตรของ Mie Industry and Enterprise Support Center (MIESC) มาปรับใช้
3) การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ฝ่าย จะเน้นด้านการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Networking) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ ภายในศูนย์นวัตกรรมฯ มีบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการทดลองผลิตสินค้าต้นแบบได้ โดยความร่วมครั้งนี้คาดว่าจะช่วยพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เป็นผู้นำได้ในระดับสากลได้ในอนาคต

โอกาสนี้ทางจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ยังได้ส่งมอบเครื่อง Twin Screw Extruder (เครื่องจักรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชนิดรีดขึ้นรูป) สำหรับแปรรูปอาหารมูลค่า 25 ล้านเยน จากบริษัท SUEHIRO EPM ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลายภายในเครื่องเดียว เช่น การผสม การขึ้นรูป เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีครั้งแรกในด้านการแปรรูปอาหาร มาติดตั้งเพื่อรองรับงานวิจัย ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มุ่งเน้นใช้วัตถุดิบของไทย เช่น การนำข้าวหอมมะลิของไทยมาแปรรูป โดยวิจัยเพื่อผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์และให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการทดลองผลิตสินค้าต้นแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเครื่องและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักวิชาการของสถาบันอาหาร ภายในเดือนธันวาคมนี้จะสามารถเริ่มเดินเครื่องใช้งานได้ โดยทีมนักวิชาการจะทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการใช้เครื่องจักรนี้ ต่อไป

PR.DIP (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว

Related post

Comment

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top