บริษัท บางกอกฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 1 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้ชื่องาน “ เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติแก่วีรชนทหารผ่านศึก ผู้ซึ่งเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่างๆ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น องค์การฯจึงได้กำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานวันทหารผ่านศึก ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาจัดส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพ เพื่อร่วมทำข่าวตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ องค์การฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับบริษัท

ประธานบริษัท นายยูสึเกะ อูจิเกะ
ก่อตั้ง 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2004
เงินลงทุน 5ล้านบาท(16500000เยน)
จำนวนพนักงาน 39คน
ยอดขาย 1,650,000,000เยน ณ เดือน ธันวาคม ปี2015
รายละเอียดธุรกิจ นำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร,พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร,บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร,ค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
การนำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบสดจากประเทศญี่ปุ่น
สินค้าที่จาหน่าย วัตถุดิบนานาชนิดที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย,ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง,วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร,เครื่องเทศ,ขนม,ภาชนะใส่อาหาร,วัตถุดิบสดจากประเทศญี่ปุ่น
ประเทศที่มีจำหน่าย ญี่ปุ่น,ไต้หวัน,ไทย,มาเลเซีย,นิวซีแลนด์,ฟินด์แลนด์,อิตาลี,เดนมาร์ก,ฝรั่งเศส,อเมริกา,ดูไบ,ฮอลันดา,แคนาดา,อังกฤษ ฯลฯ
ที่ตั้งสำนักงาน 52อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 27 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

Related post

Comment are closed.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top