CHUSETSU ENGINEERING (THAILAND) ก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารที่มีคุณภาพเหมือนประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย

บริษัทที่ครอบคลุมด้านวิศวกรรม “วิศวกรรมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก” (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัด Aichi) ในเดือนธันวาคม 2016 ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ในเครือ “CHUSETSU ENGINEERING (THAILAND)” ซึ่งประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง ฐานการผลิตของต่างประเทศแห่งแรก โดยในโครงการนี้มุ่งเน้นการก่อสร้างและวิศวกรรมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านผลิตอาหารและโลจิสติกส์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการแช่แข็งและทำความเย็น

ขณะเดียวกันเราได้มุ่งมั่นในการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายกิจการของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาทสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น 49% ในด้านวิศวกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก 48% ใน MHCB Consulting (Thailand) และ 3% ใน Toyo Business Capital

สำนักงานตัวแทนฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่เปรียบเทียบกันบริษัทวิศวกรรมฯ อื่นอาจจะมีการดำเนินงานอย่างล่าช้าที่จะออกไปสู่ต่างประเทศ และในทางตรงข้ามเมื่อขอให้ผู้รับเหมาทั่วไป ไปสร้างโรงงานผลิตอาหาร กลับพบว่ามีการมอบหมายงานให้กับบริษัทอื่น เช่น บริษัทออกแบบงานก่อสร้าง งานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและงานติดตั้งเครื่องจักรตามลำดับ

โดยคุณ Kawasaki Takao ได้กล่าวว่า “ฉันเป็นห่วงเรื่องการแบ่งแยก ไม่มีความสามัคคีในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความปลอดภัยและความมั่นคงของโรงงานผลิตอาหาร โดยการทำสัญญาทั้งหมดนี้ฉันอยากจะตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานคงที่เหมือนของประเทศญี่ปุ่น” แต่ผลที่ได้ในประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นและมีโอกาสทางธุรกิจมากพอที่จะมีการพัฒนาเพราะรัฐบาลไทยสนับสนุนการครัวของโลก

ในขณะที่เป้าหมายในประเทศไทยก็คือ บริษัทญี่ปุ่นที่จัดตั้งในประเทศไทย แต่เราตัดสิตใจจะยังเข้าหาบริษัทในท้องถิ่นในญี่ปุ่นต่อ มีการกล่าวกันว่ามีการตั้งโรงงานผลิตกล่องอาหารจากเวียดนามอยู่แล้ว แต่หลังจากผ่านไป 5 ปีจะเสริมสร้างรากฐานในประเทศไทยโดยมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่อาเซียน

(คำบรรยายphoto)
ประธาน Matsumoto จากประเทศญี่ปุ่นกล่าวในพิธีเปิดงานบริษัทห้างหุ้นส่วนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์

Related post

Comment are closed.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top