ผู้ว่าราชการจังหวัดอิวาเตะเชิญชวนสัมผัสเสน่ห์ของอาหารประจำท้องถิ่น

วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่นเดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจังหวัดอิวาเตะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดอิวาเตะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย


จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพของจังหวัดในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอิวาเตะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี จากสถิติที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2553 จากจำนวนของนักท่องเที่ยงชาวต่างชาติทั้งหมดเป็นคนไทยจำนวน 600 คน ต่อมาในปีพ.ศ.2554 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิขึ้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นทำให้จำนวนของนักท่องเที่ยวลดลง เหลือเพียง 260 คน และในปีถัดมาจำนวนนักท่องเที่ยวจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 780 คน, 1510 คน, 1720 คน, 2460 คน ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2559 เป็นปีที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สุดถึง 4380 คน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดอิวาเตะเป็นนักท่องเที่ยวจากใต้หวัน, จีน, ฮ่องกง, เกาหลีและไทยเป็นลำดับที่ 5 ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นกว่า 730%


จังหวัดอิวาเตะขึ้นชื่อเรื่องการเพาะปลูกโดยไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดที่มีรสชาติหวานอร่อยถูกใจชาวไทยอย่าง แอปเปิ้ลสายพันธุ์ฮารุกะ ซึ่งตอนนี้ในไทยมีจำหน่ายที่ฟูจิซุปเปอร์และห้างสรรพสินค้าอิเซตัน


นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องข้าวสารจากจังหวัดอิวาเตะ ปริมาณข้าวในประเทศญี่ปุ่นที่มีผลผลิตจากจังหวัดอิวาเตะมีถึง 16 – 18 ล้านตันต่อปี ซึ่งจำนวน 800 ตันนั้นได้ทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยการส่งออกข้าวมายังประเทศไทยนั้นเป็นข้อถกเถียงกันเสมอมา เพราะยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถตีตลาดข้าวในประเทศไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกำลังการบริโภคข้าวในประเทศญี่ปุ่นลดลง จึงให้ความสนใจที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น

Related post

Comment are closed.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top