ส่งเสริมการจำหน่ายลูกพลับจากจังหวัดฟุคุชิมะในไทย

จังหวัดฟุคุชิมะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรมาจำหน่ายยังประเทศไทย เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้ส่ง ลูกพลับมิชิระซุ สินค้าขึ้นชื่อประจำเขตอาอิซุเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้การจำหน่ายลูกพลับจากจังหวัดฟุคุชิมะในไทยเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว ด้านปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจาก 2.5 ตันเป็น 14 ตันในปีนี้ จังหวัดฟุคุชิมะเริ่มส่งออกลูกพลับปริมาณ 1 ตันมาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551 หลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นทำให้ต้องระงับการส่งออกลูกพลับเป็นระยะเวลา 11 ปี

ลูกพลับมิชิระซุของเขตอาอิซุ ถือเป็นผลไม้ตัวแทนของจังหวัดฟุคุชิมะมาช้านาน เป็นลูกพลับที่มีลักษณะเด่นที่ความนุ่ม และละเอียดของเนื้อ ลูกพลับฟุคุชิมะแม้ว่าจะเป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น แต่ปัญหาเรื่องการลดลงของจำนวนประชากรญี่ปุ่นนั้นทำให้ตลาดผู้บริโภคเติบโตได้ไม่เท่าที่ควร จึงมุ่งเน้นที่จะเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคต่างประเทศขึ้น


การซื้อขายลูกพลับจะคึกคักในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกพลับออกผลผลิตใหม่และหลังจากนั้นราคาของลูกพลับจะลดลง ด้านผู้จำหน่ายหากต้องการจำหน่ายผลผลิตให้หมดไม่ให้เหลือผลผลิตตกค้าง จึงจำเป็นต้องลดราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการขยายตลาดสู่ต่างประเทศจึงเป็นตัวเลือกที่น่ายินดีสำหรับเกษตรกร

Related post

Comment are closed.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top