การส่งออกอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยยังคงเติบโตและเป็นฐานการผลิตอันดับ 7

ประกาศตามข้อมูลกระทรวงเกษตรและประมงจัดทำขึ้นมาจาก “สถิติการค้า” ของกระทรวงการคลังในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ซึ่งในปี 2017 การส่งออกสินค้าเกษตรฯ และผลิตภัณฑ์ทางทะเลของประเทศไทย(ตัวเลขเบื้องต้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016 จะรู้ได้ว่าเพิ่มขึ้น 18.7 % จำนวน 39.1 พันล้านเยน

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายในการส่งออกสินค้าเกษตรและการประมงและอาหารอื่น ๆ อยู่ที่มูลค่า 1 ล้านล้านเยนภายในปี 2019 แต่อัตราการเติบโตชะลอลงตั้งแต่ปี 2015 ด้วยเหตุนี้การขยายตัวของตลาดในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก

จากยอด 10 อันดับของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประมงและอาหารอื่น ๆ ที่ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นของปี 2017 ในสินค้าประมงได้แก่ “ปลาโอและปลาทูน่า” เป็นอันดับที่ 2 (6.6 พันล้านเยน), “ปลาซาบะ” เป็นอันดับที่ 3 (2.7 พันล้านเยน) “ปลาซาร์ดีน” เป็นอันดับที่ 4 (1.8 พันล้านเยน) และรวมถึง “ปลาแซลมอนและปลาเทราต์” เป็นอันดับที่6 (1.3 พันล้านเยน)

“เนื้อวัว” (1 พันล้านเยน) เข้าในอันดับที่ 7 ของสินค้าสด และรายการอื่น ๆ อย่างเช่น “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นอันดับที่ 9 (600 ล้านเยน) “เครื่องปรุงรส” เป็นอันดับที่ 5 (1.5 พันล้านเยน) วัสดุที่กลายเป็นรองเท้าหรือกระเป๋าเช่น “หนังหมู” เป็นอันดับที่ 1 (8.0 พันล้านเยน) และ “หนังวัว ม้า” เป็นอันดับที่ 8 (700 ล้านเยน) รวมถึงอาหารสัตว์เช่นนกและหมู “อาหารสัตว์ผสม” เป็นอันดับที่ 10 (600 ล้านเยน)

อย่างไรก็ตามบริษัทแปรรูปอาหารหลายรายของประเทศญี่ปุ่น ได้มุ่งสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การลดแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นและค่าแรงขั้นต่ำลดลง จึงเป็นต้นเหตุทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
ในขณะเดียวกันทางองค์การการค้าต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (เจโทร) ได้เสนอว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมูลค่าสูงจะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ส่วนวัตถุดิบที่เน้นต้นทุน (เช่นข้าวโพด แป้ง) เป็นอาหารที่มีต้นทุนต่ำจะจัดซื้อและผลิตในประเทศไทย และแนะนำแบบจำลองในการส่งออกไปยังประเทศอาเซียน อินเดียและตะวันออกกลาง

ตัวอย่างของการส่งออกไปประเทศที่สามจากประเทศไทยคือปลาทูน่ากระป๋อง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วว่าส่งปลาทูน่าแช่แข็งเป็นวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นจะดำเนินการแปรรูปเป็นปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ เช่นตะวันออกกลาง ภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากปลาทูน่ายังมีปลาโอ ปลาซาบะ ปลาซาร์ดีน จะส่งออกไปยังประเทศไทยด้วย

มีความเป็นไปได้ว่าหากการส่งออกของประเทศที่สามเพิ่มขึ้น การส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นจะขยายมากขึ้นไปด้วย เจโทรจึงต้องการที่จะส่งเสริมการขยายตัวของการส่งออกประเทศที่สามโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

การชดเชยความเสียหายที่เกิดจากข่าวลือ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

กระทรวงเกษตรการป่าไม้และการประมงเริ่มเปิดตัวในเดือนเมษายน ในปี 2016 ใน” Japan Food Supporter Supplier Certification System ” นี้คือการรับรองร้านอาหารในต่างประเทศและร้านค้าปลีกอื่น ๆ ที่สนับสนุนใช้วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลาวันที่ 1 มีนาคม ปี 2018 ได้รับรอง 2628 สาขา ทั่วโลกแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะรับรอง 3,000 สาขาภายในปี 2018 จำนวนการรับรองในประเทศไทยมีจำนวน 372 สาขา ซึ่งเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งเจโทรฯ รับผิดชอบในการบริหารส่วนนี้

ในประเทศไทยมีการโปรโมตวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะจัด ณ ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกหรืองานแสดงสินค้า นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยและร้านค้าที่สนับสนุนอาหารญี่ปุ่นร่วมในการโปรโมตวัตถุดิบจากญี่ปุ่นอีกด้วย

แม้ว่าจะมีงานของจังหวัด Fukushima ซึ่งเป็นการส่งออกปลาสดครั้งแรก ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ เดือนมีนาคม จึงถูกยกเลิกเนื่องจากความขัดแย้งของกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา นางอุมาพร รองอธิบดีประมง มีการประกาศว่า “ได้ส่งตัวอย่างไปตรวจสอบแต่ไม่พบซีเซียม 134, ซีเซียม 137, ไอโอดีน 131, ไม่ได้ปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี” ดูเหมือนว่าในอนาคตที่ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นจะร่วมมือกันเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยรู้สึกถึงความปลอดภัย

Related post

Comment are closed.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top