รัฐบาลญี่ปุ่น เริ่มระบบรับรองร้านค้า โดยเชิญชวนให้ใช้วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น

เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 1 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้ชื่องาน “ เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติแก่วีรชนทหารผ่านศึก ผู้ซึ่งเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่างๆ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น องค์การฯจึงได้กำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานวันทหารผ่านศึก ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาจัดส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพ เพื่อร่วมทำข่าวตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ องค์การฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Related post

Comment are closed.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top