ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะเชิญชวนนักท่องเที่ยวลิ้มลองส้มประจำจังหวัด

การสร้างผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นเป็นหนึ่งในโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น ดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงมีการจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา นายเอเค ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนประเทศไทยและถือโอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น อีกทั้งยังใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนี้เป็นกลไกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มากขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะได้เดินทางมาพร้อมคณะอีกจำนวน 90 คน เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดมิเอะ

การเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ของผู้ว่าฯ นอกจากจะเป็นการเยี่ยมเยือนแล้วยังถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์เรื่องผลผลิตประจำจังหวัดไปในตัว โดยเฉพาะส้มซัทซูมาอันมีชื่อเสียงของจังหวัด ซึ่งมีการเพาะปลูกทางตอนใต้ของจังหวัดมิเอะ เป็นส้มที่มีเปลือกที่แข็งแรง คุณภาพสูงแต่ผลผลิตมีไม่มากนัก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เพียงพอต่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ และประกอบกับประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาการลดลงของประชากรในประเทศ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีต่ออนาคตของตลาด จึงมีการตัดสินใจขยายตลาดเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยในปัจจุบันการส่งออกส้มจำนวนครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ส่งออกทั้งหมดนั้นจึงมีการส่งมาจำหน่ายยังประเทศไทย และมีการนำเข้ามาจำหน่ายยังประเทศไทย เป็นปีที่ 7 แล้ว

Related post

Comment are closed.

Recommender Artticles

  1. ภูมิภาคชูบุ เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก สถานที่ตั้งของช…
  2. กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2561 - นายสมคิด จาตุศรีพิทัก…
  3. ฟุกุอิ, ญี่ปุ่น--7 พ.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน…
  4. "โรงงานแปรรูปอาหาร ที่ เมืองอูวาจิมะ จังหวดเอฮิเมะ…
  5. “ผักชี” ได้รับคัดเลือกจากชาวญี่ปุ่นให้ได้รับคะแนนโ…

Categories

Return Top